Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ • 1. ΓΕΝΙΚΑ

  Open or Close

  Ο δημιουργικός κόμβος του BIOS Ρομάντσο, είναι ένας χώρος υποδοχής, εγκατάστασης και επαγγελματικής δραστηριοποίησης νέων δημιουργών με αντικείμενο τον διευρυμένο καλλιτεχνικό χώρο.

  Με χώρο στέγασης το ιστορικό κτίριο του περιοδικού Ρομάντσο, στο κέντρο της Αθήνας, νέες επιχειρήσεις δημιουργικών ομάδων, με καλλιτεχνικές και επιμορφωτικές δράσεις που εστιάζουν στην τέχνη και την νέα τεχνολογία, φιλοξενούνται σε studio – χώρους εργασίας και δραστηριοποιούνται στο κτίριο, το οποίο, παράλληλα, φιλοξενεί εκθέσεις, συναυλίες, παραστάσεις, συλλογικές δράσεις, workshops και σεμινάρια.

  Παράλληλα, το creative hub παρέχει βοηθητικές κτιριακές εγκαταστάσεις στους νέους δημιουργούς, αλλά και ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και συμβουλευτικής δράσης, σημαντικό για το ξεκίνημα κάθε νέας επιχειρηματικής δράσης. Τελικός στόχος είναι η επιτυχής ανάπτυξη των νέων αυτών επιχειρήσεων και μελλοντικά η αποκοπή τους από το hub, καθιερώνοντάς τες πλέον ως βιώσιμες επιχειρήσεις.

 • 2. ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Open or Close

  Ο δημιουργικός κόμβος του BIOS Ρομάντσο προσφέρει studios, προς ενοικίαση, σε νέες επιχειρήσεις, με κόστος φιλικό προς αυτές, το οποίο συμπεριλαμβάνει μια πληθώρα παροχών και υπηρεσιών. 

  Τα studio είναι εξοπλισμένα ή παρέχουν:

  - Αυτόνομο κλιματισμό για κάθε studio 
  - Κεντρικό τηλεφωνικό δίκτυο 
  - Κεντρικό ασύρματο δίκτυο 
  - Κεντρικό ενσύρματο δίκτυο για κάθε studio 
  - Δυνατότητα χρήσης των φωτοτυπικών μηχανημάτων της θερμοκοιτίδας 
  - Κεντρική ύδρευση 
  - Ηλεκτροδότηση 
  - WC και ντους σε κάθε όροφο 
  - Συντήρηση κτιριακής υποδομής

  Οι νέες επιχειρήσεις έχουν την επιλογή να ενοικιάσουν ανεξάρτητους ιδιωτικούς χώρους εργασίας ή να μοιραστούν κάποιους χώρους (συνενοικίαση), εφόσον το αντικείμενο τους τούς το επιτρέπει.

 • 3. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  Open or Close

  Οι νέοι δημιουργοί που εγκαθίστανται στο δημιουργικό κόμβο του BIOS Ρομάντσο έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις κτιριακές υποδομές για τις ανάγκες εργασίας και προβολής τους, συμπεριλαμβανομένων των εκθεσιακών χώρων, των εργαστηρίων και των κοινόχρηστων χώρων.

  Οι βοηθητικοί χώροι προς χρήση των νέων δημιουργών είναι: 
  · 1 εκθεσιακός και πολλαπλών χρήσεων χώρος 
  · 1 φωτογραφικό studio 
  · 1 meeting room

 • 4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  Open or Close

  Ο δημιουργικός κόμβος του BIOS Ρομάντσο υποστηρίζει τις προσπάθειες των νέων δημιουργών στο ξεκίνημά τους με πολλαπλούς τρόπους, ανάλογα με το αντικείμενο του καθενός, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και συμβουλευτικής δράσης.

  Μία ομάδα ανθρώπων με γνώση και εμπειρία είναι διαρκώς στη διάθεση των νέων επιχειρήσεων παρέχοντας:
  · Υπηρεσία υποδοχής
  · Υπηρεσία γραμματείας
  · Γραφείο Τύπου που επικοινωνεί τις δράσεις των νέων επιχειρήσεων και συγκεκριμένα προωθεί οργανωμένα τις εκδηλώσεις και παρουσιάσεις τους στο ευρύτερο κοινό
  · Κεντρική φύλαξη
  · Καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων

  Ο δημιουργικός κόμβος προσφέρει επίσης εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες προσανατολισμένες πάντα στην περαιτέρω ανάπτυξη των νέων επιχειρήσεων:
  · Υπηρεσίες για την υιοθέτηση Νέων Τεχνολογιών
  · Υπηρεσίες πρόσβασης σε πηγές Χρηματοδότησης
  · Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

 • 5. OPEN STUDIO DAYS

  Open or Close
  Δύο φορές ετησίως οι νέες επιχειρήσεις που στεγάζονται στο δημιουργικό κόμβο ανοίγουν τις πόρτες των γραφείων τους στο κοινό, δίνοντας στο τελευταίο την ευκαιρία να δει από κοντά τη δουλειά των μελών αλλά και συνολικά τις δράσεις και τη λειτουργία του creative hub. Οι Open Studio δράσεις αποτελούν σημαντικό και αναπόσπαστο μέρος της προώθησης και προβολής της δουλειάς των μελών του creative hub, αποτελώντας μια οργανωμένη ευκαιρία για γνωριμία με ένα ευρύτερο κοινό.
 • 6. APPLICATION FORM

  Open or Close