Παρ 30 Ιουν 2023

The Slutwave Kiki Ball

άλλο

Παρασκευή 30 Ιουνίου
Ώρα προσελευσης συμμετέχοντων ατόμων: 19:00
Ώρα Έναρξης: 20:00


ΡΟΜΑΝΤΣΟ, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα