Πεμ 20 Ιουν 2019 - Κυρ 28 Ιουλ 2019

Art & Technology Residency Open Call

σεμινάριο

(scroll down for English)

Ανοιxτή Πρόσκληση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Art and Technology Residency που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, το Βελιγράδι και την Κωνσταντινούπολη.


Ο στόχος του προγράμματος Connect for Creativity Art and Technology Residency είναι να συγκεντρώσει καλλιτέχνες από την Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα και τη Σερβία, με έμφαση στη διαπολιτισμική συνεργατική εμπειρία.
Το πρόγραμμα residency θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα στην Αθήνα, το Βελιγράδι και την Κωνσταντινούπολη, όπου θα φιλοξενήσει έναν συμμετέχοντα από καθεμία από τις τέσσερις χώρες σε κάθε πόλη, συγκεντρώνοντας συνολικά 12 συμμετέχοντες στο πρόγραμμα.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του εντατικού προγράμματος των έξι εβδομάδων, οι συμμετέχοντες θα διερευνήσουν πώς η κουλτούρα ενός δικτύου μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής που χρειάζεται ώστε να αντιμετωπιστεί η αβεβαιότητα και η αλλαγή που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη ζωή.

Το πρόγραμμα Art and Technology Residency θα διεξαχθεί μεταξύ 7 Οκτωβρίου - 17 Νοεμβρίου 2019 και πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου Connect for Creativity που υλοποιείται υπό την καθοδήγηση του Βρετανικού Συμβουλίου, σε συνεργασία με το ATÖLYE και το Πανεπιστήμιο Abdullah Gül στην Τουρκία, το Bios στην Ελλάδα και το Nova Iskra στη Σερβία.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 28η Ιουλίου και οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές στην ιστοσελίδα του Connect for Creativity.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δημοκρατία της Τουρκίας μέσω του προγράμματος Διαπολιτισμικού Διαλόγου που καθοδηγείται από το Ινστιτούτο Yunus Emre.
Το έργο Connect for Creativity στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου δημιουργικών κόμβων σε όλη την Ευρώπη για την καλλιέργεια δημιουργικής εξερεύνησης και συνεργασίας που συμβάλλει στην οικοδόμηση μιας πιο συνεκτικής, ανοικτής και συνδεδεμένης κοινωνίας των πολιτών.


Επιλεγμένα έργα θα παρουσιαστούν σε έκθεση στο Ηνωμένο Βασίλειο
Το residency θα πραγματοποιηθεί υπό την επίβλεψη του επιμελητή του Έργου, ο οποίος θα αναπτύξει το σημείωμα του επιμελητή για το residency. Οι συμμετέχοντες αναμένεται να ανταποκριθούν σε αυτό το σημείωμα, μέσω της δικής τους προοπτικής και πρακτικής. Οι συμμετέχοντες μπορούν να εργαστούν μεμονωμένα ή / και σε μικρές ομάδες, και θα παρουσιάσουν τα έργα που θα δημιουργήσουν κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στο residency για περίπου δύο εβδομάδες στο τέλος του προγράμματος.
Κάποια από τα έργα που θα επιλέξει ο επιμελητής θα παρουσιαστούν και στην τελική έκθεση του project στο Ηνωμένο Βασίλειο την άνοιξη του 2020.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 28η Ιουλίου
Το residency είναι ανοιχτό σε συμμετέχοντες από την Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σερβία και την Ελλάδα που προέρχονται από τους κλάδους της Αρχιτεκτονικής, Εικαστικών Τεχνών, Καλών Τεχνών, Σχεδιασμού, Λογοτεχνίας, Μουσικής / Ήχου και Βίντεο / Κινηματογράφου / Νέων Μέσων.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι 18 ετών και άνω και να επιδεικνύουν ενδιαφέρον για διεπιστημονικές διεθνείς συνεργασίες. Οι αιτούντες πρέπει επίσης να δεσμευτούν να συμμετέχουν με πλήρη απασχόληση στο πρόγραμμα, η οποία θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 7 Οκτωβρίου και 17 Νοεμβρίου 2019.

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την ομάδα έργου των εκπροσώπων του Βρετανικού Συμβουλίου, του ATÖLYE, του Nova Iskra και του Bios. Ο επιμελητής του έργου θα κάνει στη συνέχεια την τελική επιλογή των 12 καλλιτεχνών/δημιουργών για το πρόγραμμα residency.

Για κάθε καλλιτέχνη που θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα των έξι εβδομάδων, παρέχονται τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης, ένα ποσό για αγορά υλικών και το ποσό των 600 ευρώ.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για το πρόγραμμα πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης μέχρι τις 24.00 την Κυριακή 28 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το residency και για να αποκτήσετε πρόσβαση στη φόρμα αίτησης, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Connect for Creativity.

Για περισσότερες πληροφορίες ή ερωτήσεις:
Χρύσα Βλαχοπούλου, Project Manager, Bios
chryssa@bios.gr
Emre Erbirer, Events Lead & Project Manager, ATÖLYE
emre@atolye.io

connectforcreativity.eu
#connectforcreativity

-----------------------------------

Open Call for Art and Technology Residency Programme in Athens, Belgrade and Istanbul

Led by the British Council, in partnership with ATÖLYE and Abdullah Gül University in Turkey, Bios in Greece and Nova Iskra in Serbia, Connect for Creativity project will host an Art and Technology Residency which will take place simultaneously in Athens, Belgrade and Istanbul between 7 October - 17 November 2019. Deadline for applications is 28 July and application form can be found in Connect for Creativity website.

The project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey through the Intercultural Dialogue programme that is led by the Yunus Emre Institute. Connect for Creativity aims to form a network of creative hubs across Europe to foster creative exploration and collaboration that contributes to building a more cohesive, open and connected civil society.

The goal of the Connect for Creativity Art and Technology Residency Programme is to bring together artists from Turkey, the UK, Greece and Serbia with a focus on the intercultural collaborative experience. Held simultaneously in Athens, Belgrade and Istanbul, the residency will host one participant from each of the four participating countries in each city, for a total of 12 participants in the programme. Throughout the immersive six-week programme, participants will also explore how a networked culture can develop cohesion to deal with the uncertainty and change that pervades modern life.

Selected works to be showcased in the UK
The curatorial statement for the residency will be developed by the project’s curator. The participants will then be expected to respond to this statement through their own perspective and practice. Working individually and/or in small groups, the participants will showcase their newly created artworks at each residency location for approximately two weeks at the end of the programme. Following the exhibitions at ATÖLYE, Nova Iskra and Bios, artworks chosen by the curator will also be featured in a final exhibition in the UK in spring 2020.

Deadline for applications is 28 July
The residency is open to participants from Turkey, the UK, Serbia and Greece who work in the disciplines of Architecture, Visual Arts, Performing Arts, Design, Literature, Music/Sound and Video/Film/New Media. Applicants must be 18 and over, and demonstrate an interest in cross-disciplinary international collaborations. Applicants must also commit to participating full-time in the residency, which will take place between 7 October and 17 November 2019.

Applications will be assessed by the project team of representatives from the British Council, ATÖLYE, Nova Iskra and Bios. The shortlist formed by the project team will then be reviewed by the project curator, who will select the 12 artists for the residency programme.

Artists chosen to participate in the six-week programme will have their accommodation, travel and artwork expenses covered by the project, and they’ll also be provided with a 600 Euro fee.

Those wishing to apply for the residency should fill out the online application form before 24.00 on Sunday 28 July. For more information on the residencies and to access the application form, visit the Connect for Creativity website.

For more info or questions:
Emre Erbirer, Events Lead & Project Manager, ATÖLYE
emre@atolye.io
Ali Özgür Arslan, Communications Lead, ATÖLYE
ozgur.arslan@atolye.io

connectforcreativity.eu
#connectforcreativity